Az irgalmasság iskolájában Mátraverebély-Szentkúton – Böjte Csaba ferences rendi szerzetes nagyböjti lelkigyakorlatán

Frigyesy Ágnes helyszíni tudósítása és képkollázsa

Az irgalmasság iskolájában címmel tartott lelkigyakorlatot 2016. március 3-6 között Böjte Csaba ferences rendi szerzetes Mátraverebély-Szentkúton. Második nap a befogadás, a megbocsátás, a jó és rossz elfogadásáról tartott elmélkedést. Tudok-e befogadni? Befogadom-e a rászorulót? Meghívom e barátaimat, ismerőseimet akár egy kávéra? Befogadom-e őt akár a gondjaival együtt? Tudok-e befogadó lenni? Engem befogadnak-e, elfogadnak-e az emberek? - tette fel a kérdéseket Csaba testvér. Hangsúlyozta: a rossz és sötét ellen nem küzdhetek rosszal és sötéttel. A rossz és sötét nem lapátolható ki az életünkből. Eltaposom a rosszat, vagy gyertyát gyújtok? Csaba testvér a fény gyújtására, a világosság és szeretet hirdetésére és gyakorlására hívta meg a lelkigyakorlat résztvevőit. A 2016. március 4-i elmélkedéseket szentmise, vesperás és szabadtéri keresztút-járás követte.

Csaba testvér a március 5-i elmélkedésében a bűnök legyőzésének fontosságáról szólt: ne legyőzni akarjuk a másikat, hanem meggyőzni! Jóra, szépre, szeretetre tanítsuk egymást! - mondta. A délutáni elmélkedésen a hét szentség méltóságáról beszélt: a keresztség, a bérmálás, az oltáriszentség, a bűnbánat, a házasság, a betegek kenetének szentségéről, valamint az egyházi rend, az apostoli szolgálat méltóságáról. Az esti szentmisét követően a lelkigyakorlat résztvevői gyertyás körmeneten fejezték ki tiszteletüket a Mátraverebély-Szentkúti kegyszobor előtt, majd imádkoztak Hazánk, nemzetünk felemelkedéséért.

Március 5-én a lelkigyakorlat csendes időszakában riportot készítettem Kálmán Peregrin ferences testvérrel, a mátraverebély-szentkúti ferences közösség elöljárójával, a kegyhely igazgatójával. Hosszabb riport később várható.

Az irgalmasság iskolájában Mátraverebély-Szentkúton – Böjte Csaba ferences rendi szerzetes nagyböjti lelkigyakorlatán

Március 6-án befejeződött Böjte Csaba testvér vezetésével a nagyböjti lelkigyakorlat Mátraverebély-Szentkúton. A 3 napos lelkigyakorlaton imádkoztunk országunk vezetőiért, hogy legyen erejük felismerni és a társadalomban is előmozdítani az Úr szívünkbe írt törvényét. Könyörögtünk magyar népünk lelki megújulásáért, a magyar családokért, gyermekekért, az árvákért, és a magukra maradottakért, az idősekért.

Szent Pál apostol írja: Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval! Győzzük le magunkban és körülöttünk a rosszindulatot, a széthúzást! Áldott nagyböjti napokat kívánunk minden jóakaratú embernek!

Közzététel: 2016. március 28.

Budapesti Székely Kör