Átadták a Fiatalok a Polgári Magyarországért-díjat

Frigyesy Ágnes képriportjával ©

Budapest, 2016. április 22., péntek (MTI) - A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykarának és a Honismereti Szövetségnek ítélte oda idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) kuratóriuma.

Átadták a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

A pénteki díjátadón Kövér László, az Országgyűlés elnöke laudációjában kiemelte: a polgári értékrend és ezzel a polgári Magyarország közösségének egyik vezérfonala a mértéktartás és az igényesség, az értékes és a silány közötti kérlelhetetlenül világos mindennapos választás az előbbi javára.

Átadták a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

Az igényességnek, a mértéktartásnak és a közösségnek, valamint a nemzet, a haza szolgálatának kell lennie a polgári Magyarország fundamentumának, és a fiatalok feladata e fogalmak mindig megújuló, korszerű értelmezése. Ha pedig a korszellem értékeik relativizálására, feladására csábít, "ha a politikai korrektség maszlaga miatt" nem egyértelmű, mi a nemes és mi a talmi, csak tiszta forrásból kell meríteni, amely a szülőföldünk szeretete, a nemzeti kultúránk gazdagsága - vélekedett.

Átadták a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

A házelnök hangoztatta: a PMA mostani díjazottjai közül a Honismereti Szövetség gyökereket ad a fiataloknak, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykara pedig segíti a fiatalokat a szárnyalásukban. Az ő teljesítményük feltétlenül elismerésre méltó - fűzte hozzá.

Átadták a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

Kövér László elmondta: az a nemzet, amely nem ismeri, nem akarja megismerni a múltját, végveszélybe kerül, ezért tüntetik ki most a Honismereti Szövetséget, amely fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy történelmünk legfontosabb eseményei minél több fiatalnak legyenek megismerhetők. A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykarát pedig azért díjazzák, mert mindent megtestesít abból a zeneoktatási és kórushagyományból, amelyet Kodály Zoltán teremtett, és a PMA e díjjal fejezi ki elismerését a magyar kultúra, a magyar zene szolgálatáért - mutatott rá. Hozzátette: a kitüntetettek a lehető legtöbbet tették a magyar kultúra, a magyar nemzet, egy polgári Magyarország szolgálatáért, és ez minden elismerést megérdemel. Gulyás Gergely, a PMA főigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: tizenegyedik alkalommal adják át ezt a díjat, annak idején az alapításról szóló döntés hátterében az állt, hogy nemcsak azokat kell elismerni, akik egy teljes életutat bejárva szolgáltak rá az elismerésre, hanem azokat is, akik a jövőt jelenítik meg, a jövő ígéretét hordozzák.

Átadták a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

Gulyás Gergely az elismerés odaítéléséről döntő határozatot ismertetve elmondta: az ifjúság honismereti nevelése, ismereteinek és érzelmeinek elmélyítése, a Kárpát-medence magyarságának megmaradása, a nemzettudat ébrentartása, a szülőföld és haza történetének, értékeinek felkutatása és megismertetése, valamint a kulturális örökség megóvása érdekében végzett tevékenységéért a Honismereti Szövetségnek ítélték oda a díjat. A Kodály Zoltán Kórusiskola Iubilate leánykara pedig a magyar gyermekkultúráért folytatott értékteremtő és értékhordozó tevékenységéért, a zenei nevelésben, a magyar zenei kultúrában, a hazai és nemzetközi kulturális életben betöltött szerepéért, egyházzenei szolgálatáért, valamint a magyar és gregorián zeneművészet megismertetéséért folytatott munkájáért kapja az elismerést - közölte.

A díjat - amely a fiatalok értékteremtő tevékenységét részesíti elismerésben - az alapítvány 2006-ban hívta életre. A díjjal járó juttatás összege egyenként nettó 1,5 millió forint. A díjazottak képviselői az kitüntetés plakettjét és az elismerést tanúsító oklevelet Mádl Dalmától, a Polgári Magyarországért díj első díjazottjától vehették át.

Átadták a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

Az alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel az emberek és civil szervezetek figyelmét a díjra és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra a személyre vagy szervezetre, akit, illetve amelyet méltónak találnak az elismerésre. A felhívásra 27 felterjesztés érkezett, a javaslatok közül az alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottakat.

Átadták a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat

A PMA elismerését olyan 35 év alatti személy vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közössége kaphatja, akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységükkel, példamutatásukkal a jelenen túlmutató szellemi, emberi értékeket hoznak létre, és tevékenységük jól jellemzi a polgári, keresztény, nemzeti értékközösséget. A díjat korábban megkapta mások mellett Malina Hedvig, a Misztrál Együttes, a Rákóczi Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség.

Közzététel: 2016. április 23.

Budapesti Székely Kör