Az Úr csodásan működik

A könyvbemutató körútról szóló tudósítások, beszámolók

Kedves Olvasóink!

Örömmel osztjuk meg Frigyesy Ágnes most megjelent: Az Úr csodásan működik című kötetének erdélyi könyvbemutató körútjáról szóló tudósításokat, beszámolókat! A kötet szerzője a Budapesti Székely Kör médiafelelőse.

Klikk a linkcímre, érdemes meghallgatni:

A Marosvásárhelyi Rádió adása

Nyugati Jelen (Arad), 2017. máj. 9.

Erdély nagy tanúságtevői

Az Úr csodásan működik

Mindhárman közel egy évszázadot éltek, mindhárman átélték a mostoha huszadik század viharait, mindhárman kemény üldözést vállaltak kettős meggyőződésükért: a magyarságért és a hitükért. A sors megpróbáltatásai azonban nem törték meg őket, egész életükön keresztül hűek maradtak a hithez és a nemzethez, derült ki a dévai belvárosi római katolikus templomban vasárnap tartott könyvbemutatóból, melyet a Szent Ferenc Alapítvány gyermekei tartottak roppant színvonalasan.

Frigyesi Ágnes újságíró szinte az utolsó pillanatokban beszélgetett el részletesen a három kiemelkedő erdélyi egyházi személyiséggel.Az Úr csodásan működik című könyv minapi budapesti megjelenését sajnos már egyikük sem érte meg: Tőkés István élete 100., Ferencz Béla Ervin 97., Bíró Antal pedig 99. évében adta vissza lelkét Teremtőjének 2016-ban.

Tőkés István, a forradalmár-politikus-püspök Tőkés László édesapja református lelkipásztor volt, Ervin atya és Antal atya pedig római katolikus pap. Mindhármat meghurcolta az ateista kommunista diktatúra, mindhárman megszenvedtek a kisebbségeket elnyomó rendszer éveiben: Erdélyben a huszadik század a keresztény hitnek és a magyarság nemzeti létének szomorú, mostoha időszaka volt.

A könyvben a magyarországi újságírónő külön-külön mutatja be a három kiemelkedő személyiség életútját, nehéz pillanatait, a vezérfonal azonban az Istenbe vetett mély hit, amely erőt és reményt adott még a legkilátástalanabbnak tűnő időkben is, példát mutatva az utókornak bátorságból, kitartásból, gerincességből és magyarságból.

A Szent Ferenc Alapítvány diákjai nagyszerűen mutatták be az erdélyi nagy tanúságtevőkről szóló, Budapesten áprilisban megjelent könyvet

Chirmiciu András

Iochom Zsolt erdélyi képkollázsai Csíksomlyón, a kegytemplomban

Iochom Zsolt erdélyi képkollázsai Csíksomlyón, a kegytemplomban és Csíkszeredában a Millenniumi templomban 2017. május 14-én vasárnap - Köszönet érte!

Székelyhon.ro, 2017. máj. 10.

Többszöri beszélgetés eredménye Frigyesy Ágnes új könyve

Székelyudvarhelyen is bemutatták Frigyesy Ágnes újságíró-fotóriporter Az Úr csodásan működik. Erdélyi nagy tanúságtevők, Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró János Antal OFM című kötetét.

Az eseményen zömmel olyanok vettek részt, akik ismerték és ilyen formában is emlékezni akartak a 20. századi három tanúságtevőre. A székelyudvarhelyi városháza Szent István-termében kedden Frigyesy Ágnes az interjúkötet létrejöttéről elmondta, emlékezetes utazások, találkozások köthetők erdélyi útjaihoz. Évtizedes atyai barátság kötötte Tőkés István református lelkészhez, valamint Ervin atyához. Antal atyát Böjte Csaba szerzetes révén ismerte meg. Kapcsolódási pontként említette: Ervin atya indította útnak a közismert Böjte Csaba ferencest, Antal atya pedig munkára jelentkezett nála, hogy megkönnyítse Csaba testvér missziós küldetését. A napokban megjelent kötet anyaga többszöri beszélgetés eredménye. A gazdag fényképanyagot is együtt válogatták össze – számos fotót maga a szerző készített, aki legnagyobb újságírói élményének érzi, hogy megismerhette a három istenszolgát.

Csíkszeredai helyszínek

Frigyesy Ágnes könyvét Csíkszeredában is bemutatják: vasárnap a csíksomlyói kegytemplomban a 10.30-kor kezdődő szentmise után, illetve ugyancsak vasárnap a Millenniumi templomban a 17 órakor kezdődő szentmise után.

Molnár Melinda

Székelyhon.ro, 2017. máj. 11.

Könyvbemutatóval emlékeztek Ervin Atyára Szárhegyen

Ervin atya születésének 97. évfordulóján szülőfalujában emlékeztek a ferences szerzetesre. Május 10-ét választotta Frigyesy Ágnes Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy tanúságtevők című könyvének bemutatására. Gyergyószárhegyen az emlékező szentmisét követően megtelt a Cika-terem.

Ervin atya születésének 97. évfordulóján szülőfalujában emlékeztek a ferences szerzetesre. Május 10-ét választotta Frigyesy Ágnes Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy tanúságtevők című könyvének bemutatására. Gyergyószárhegyen az emlékező szentmisét követően megtelt a Cika-terem.

Frigyesy Ágnes a kötet létrejöttéről is szólt, elmondta, emlékezetes utazások, találkozások köthetők erdélyi útjaihoz. Évtizedes atyai barátság kötötte Tőkés István református lelkészhez, valamint Ervin atyához. Antal atyát Böjte Csaba szerzetes révén ismerte meg. Kapcsolódási pontként említette: Ervin atya indította útnak a közismert Böjte Csaba ferencest, Antal atya pedig munkára jelentkezett nála, hogy megkönnyítse Csaba testvér missziós küldetését.

Istenszolgálattal összeforrt életutak

A néhány napja megjelent, még nyomdaillatú könyvben a nagy erdélyi tanúságtevők közül három, a huszadik századot átívelő „szent ember” sorsát, életútját tárja elénk a szerző. Három, kivételesen hosszú életút, három sors, mindhárom példát ad arra, hogyan lehet az ember és az emberiség legnagyobb viharait, válságait túlélni hittel, erővel szolgálva. Az emlékezésen a Böjte Csaba szárhegyi Kájoni János Gyermekvédelmi központban élő fiatalok olvastak fel részleteket a kötetből, emlékeztek Ervin atyára. Frigyesy Ágnes keresztény újságíró minden eladott könyv árának tíz százalékát Böjte Csaba gyerekeinek ajánlja fel.

Baricz Tamás Imola

Székely Hírmondó (Kézdivásárhely), 2017. máj. 11.

Erdélyi nagy tanúságtevők

Hit, szeretet, remény

Pénteken 17 órától a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ épületében, szombaton 18 órától pedig a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében mutatják a Budapestről érkező Frigyesy Ágnes Az Úr csodásan működik című, frissen megjelent kötetét.

A könyv előszavában Takaró Mihály Magyar Örökség-díjas irodalomtörténész így fogalmaz: „Hiánypótló, egyszersmind friss, eredeti munkát tart az olvasó a kezében. A Szalézi Szent Ferenc-díjas, sokszínű és sokrétű munkát végző újságíró, Frigyesy Ágnes arra vállalkozott, hogy a történelmi félmúltat és jelent összekötve, felekezeti korlátokon túllépve, három „istenszolga” életútját bemutatva példákat tárjon elénk, XXI. századi magyarok elé arról, hogy a hit, a szeretet, a remény örök megtartó erő, mely bátorságot, hűséget, bizodalmat teremhet abban, aki mindvégig rendületlenül ezekbe kapaszkodik.”

A gyergyószárhegyi születésű Ferenc Béla Ervin ferences szerzetest a kommunisták előbb halálra ítélték, majd ezt életfogytiglani börtönre változtatták. Tőkés István református lelkész, teológiai tanár, egyházi író, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori püspökhelyettese Málnás falu szülötte, nyolc gyermek, köztük Tőkés László református püspök édesapja volt. Bíró János Antal ferences szerzetes szintén Székelyföldön, Küküllőkeményfalván látta meg a napvilágot. A kommunista rendszerben meghurcolták, fogházba tartották, hét évre deportálták, majd kiutasították Erdélyből. Talán nem véletlen, hogy mindhármukat ugyan abban az évben, 2016-ban szólította magához az Úr.

A megvásárolt könyvek árának 10%-át a szerző Böjte Csaba árva gyermekei javára adományozza.

Bedő Zoltán

Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 2017. máj. 13.

Három Krisztus-szolga példája (Az Úr csodásan működik)

A Szalézi Szent Ferenc-díjas, sokszínű és sokrétű munkát végző újságíró Frigyesy Ágnes arra vállalkozott, hogy a történelmi félmúltat és jelent összekötve, felekezeti korlátokon túllépve, három „istenszolga” életútját bemutatva példákat tárjon elénk, XXI. századi magyarok elé arról, hogy a hit, a szeretet, a remény örök megtartó erő, mely bátorságot, hűséget, bizodalmat teremhet abban, aki mindvégig, rendületlenül ezekbe kapaszkodik.

 A nagy erdélyi tanúságtevők közül három, a huszadik századot átívelő „szent ember” sorsát, életútját tárja elénk. A szerző AZ ÚR CSODÁSAN MŰKÖDIK címet adta munkájának, mely közismert éneke a keresztény-keresztyén világ közösségének. Több mint két esztendő kitartó kutatómunkájával, számtalan utazással és dokumentumok gyűjtésével készült el a három nagyinterjú, mely a könyv centrumát képezi.

A meglepően gazdag, eredeti fotóanyag is arra utal, hogy a kötet szerzője különleges és feltétlen bizalmát nyerte el riportalanyainak, akik egyben emberi, szellemi és keresztény értelemben példaképek is számára.

Háromszék (Sepsiszentgyörgy)

Három, kivételesen hosszú életút, három sors, mindhárom egy évszázadot átívelően ad példát arra, hogyan lehet az ember és az emberiség legnagyobb viharait, válságait túlélni hittel, erővel szolgálva. Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István és Bíró János Antal OFM egyenként kivételesen hosszú életpályája arra is példa egyben, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül, a Jézussal járó élet egyforma konzekvenciára készteti a benne hívőket az élet nagy kihívásaival szemben. Egy gyergyószárhegyi földműves családból származó ferences szerzetes az első tanúságtévő, akit Márton Áron mártírpüspök szentelt fel így: ,,Vértanúkká szentellek titeket”. S valóban, kihirdették halálos ítéletét, melyet később változtattak életfogytiglanra! A börtön, a megaláztatások, verések, kínzások sem törték össze hitét, melyből, míg magyar ember él a Földön, mindig erőt meríthet. Emlékművét tanítványai és művei állítják neki a magyar idők végezetéig. Papi jelmondata „Hirdesd a szegényeknek az evangéliumot!”    Tőkés István református lelkész is Székelyföld szülötte, Málnáson látta meg a napvilágot. Lelkész családban született, püspököt nevelt (Tőkés László) a hazának, ki a hitet megtartotta, ezért hite megtartotta. Végezetül eltétetett neki az örök életnek koronája!  A 99 évet élt Bíró János Antal ferences atya 85 esztendősen úgy érezte, még dolga és szolgálata van ezen a földön, és testi nyomorúságait legyőzve ajánlotta fel Böjte Csabának segítségét abban az új ember- és lélekmentő programban, mely Déván kezdődött. Még 85 évesen is arra gondolt, hogy mit tehetne Isten országának építéséért, népéért és a hazáért. Ő is Székelyföld szülötte, zsellércsalád sarja, Márton Áron tanítványa. És „lelki kenyér-sokasító”, mint minden igaz keresztény „szentember”. A kötet vele készült nagyinterjújának utolsó mondatai e hosszú élet tökéletesre sűrített összefoglalásaként így hangzanak: „Háromszor írtam alá a halálos ítéletemet, lelki dolgaimat elvégeztem, testamentumot nem kell csinálnom, hozzátok a szent útravalót, a keresztet. Soha életemben tisztábban, nyugodtabban el nem mondtam a Miatyánkot, azt a kérését: – Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is…”  Mi, a XX. század sebesült hitű keresztényei-keresztyénei épüljünk, gyógyuljunk eme egyre sötétedő, szekularizálódó világban e messze világító három Krisztus-szolga életéből, erejéből, hitéből. Isten e három ember-fáklyája mutasson utat a valódi világosság, a Világ Világossága felé vezető úton, gyakran sötéten botorkáló életünkben e könyv szavai által is!

TAKARÓ MIHÁLY

Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 2017. máj. 17.

Sepsiszentgyörgy volt az utolsó háromszéki állomása annak a körútnak, mely során az erdélyi közönség megismerhette Frigyesy Ágnes budapesti újságíró interjúkötetét, amelyben az általa erdélyi nagy tanúságtevőknek nevezett istenszolgákkal, Ferencz Béla Ervin, valamint Bíró János Antal ferences szerzetesekkel, illetve Tőkés István lelkipásztor-teológusprofesszorral, egykori püspökhelyettessel készített beszélgetések kaptak helyet.

Bedő Zoltán újságíró, házigazda felvezetőként Takaró Mihály irodalomtörténésznek Az Úr csodásan működik című könyvhöz írt előszavát olvasta fel, mely szerint hiánypótló és egyszersmind friss, eredeti munka Frigyesy Ágnes két év kitartó kutatása eredményeként megszületett kötete. A kiadvány ft. Urbán Erik érseki helynök, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójának ajánlásával kerülhetett nyomdába. A könyv félmúltat és jelent összekötve, felekezeti korlátokon túllépve három istenszolga életét mutatja be, példát állítva ezáltal a 21. század magyarsága elé a hit, a szeretet és a remény megtartó erejéről három kivételesen hosszú, szenvedésekkel, nélkülözéssel és üldöztetéssel tarkított, de végig a Gondviselés kísérte életpályán keresztül.  A házigazda felvetésére Frigyesy Ágnes úgy vélte, a kötet létrejötte nem véletlen, és abban, hogy mondhatni az utolsó pillanatban sikerült ily mélységekben megszólaltatnia e három különleges életű istenszolgát – mindhárman 2016-ban távoztak az élők sorából –, talán az is nagy szerepet játszott, hogy ő maga is keresztény gyökerű családból származott (a férfiak a piarista iskolák növendékei), s a rendszerváltást követően megtalálta az utat a keresztény újságírás irányába. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a Mindszenty Alapítványhoz került, ahol az egykori bíboros hagyatékának hazahozásán dolgozott mások mellett az emigrációban élő Szőke János atya. Általa erősödött meg hité­ben, és végképp erre a pályára lépett, majd az erdélyi rokoni szálak révén megismerhette a két ferences atyát, valamint Tőkés Istvánt.  Ervin atyához az újságírói kíváncsiság vonzotta, és elsőként sikerült beszélnie a rendszerváltást követően a gyergyószárhegyi kolostorban élő „remetével”. A beszélgetés végül életfogytig tartó barátsággá alakult. Tőkés Istvánnal való ismeretsége is szép múltra tekint vissza, több mint tizenöt éves mély barátságról van szó – amely fia, Tőkés László volt püspök, egykori temesvári lelkipásztor révén szökkent szárba –, és amelynek végén született meg a könyvben olvasható interjú, illetve e bensőséges viszony révén kerülhettek hozzá a közölt fényképfelvételek, levelek. Bíró János Antal atyával sajátosabb viszonyt ápolt, mivel zárkózottabb, életéről mégis beszélni, írni kívánó emberről volt szó – idézte fel Frigyesy Ágnes. A könyvbemutató körút kapcsán elmondta, az állomásokat nem feltétlenül szándékosan választották ki, valahogy mégis keretesre alakul, hiszen Déván a Szent Ferenc Alapítványnál kezdték, majd Csíksomlyón (Ervin atya utolsó lakhelyén) zárják. Az alapítvány vezetője, Böjte Csaba atya mindkét szerzeteshez szorosan kötődik. A könyv címének választott, Az Úr csodásan működik megállapítás azonos azzal a tanáccsal, amellyel Ervin atya Böjte Csabát annak idején elindította a gyermekmentő pályájára, ami viszont nem lett volna lehetséges Csaba testvér áldozata nélkül, aki vállalta, hogy Szászvárosban a helyébe lép a szószéken, míg a máig működő mentőmissziót végzi – részletezte az összefüggéseket a szerző. A három, a kommunizmus alatt számtalan szenvedést (súlyos börtön­éveket is) megélt istenszolga életútjának rövid – a kötetben szereplő – leírását, illetve kisebb, de a jellemüket híven visszaadó szövegrészletet Józsa Zsuzsanna újságíró, Damokos Kinga, illetve Tölgyesi Erik és Karola tolmácsolta, utóbbiak egyházi énekekkel is ünnepélyessé téve a baráti hangulatú találkozót. Frigyesy Ágnes kiegészítésnek szánt történeteiből – az ismerkedések körülményei, az atyák mellett, valamint Tőkés István családjában megélt élmények – egy még emberibb képet ismerhettek meg az érdeklődők (a kilencvenedik évén túl lévő Ervin atya foglalatosságai, Tőkés István személyes hangvételű, gyöngybetűkkel a szerzőnek írt levelei, Bíró és Ervin atya emlékei Márton Áron püspökről), amint arra is fény derült, hogy további feladat vár a szerzőre. Míg a két ferences szerzetes lelki és szellemi hagyatékát a rend viszi tovább, Tőkés István halála előtt arra kérte, lányával, Tőkés Eszterrel dolgozzák fel az egykori Securitate által róla összeállított dossziét.

Nagy D. István

Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 2017. máj. 17.

Egyre csak fogynak

Egy interjúkötet, középpontban három sors, három példaértékű élet – a szavak mögött pedig számtalan szenvedéssel teli, nem egyszer igen korán megtört életpálya –, melyekhez foghatót egyre kevesebbet látni manapság. Frigyesy Ágnesnek a hétvégén bemutatott Az Úr csodásan működik – Erdélyi Tanúságtévők című könyve, két ferences atya, valamint egy református teológus professzorral „az utolsó előtti pillanatokban” készült beszélgetései többek ugyanakkor, mint egyszerű kérdezz-felelek interjúk – kor- és mondhatni generációs lenyomatok, tükrök a ma emberének.

Az elmúlt években többen ragadtak már tollat, hogy az újabb nemzedékek számára már lassan egyszerűen történelemmé csontosodó kommunista rendszerről, főképp annak az erdélyi magyarságot érintő vonzatairól írjanak, és ebbe a kurzusba illeszkedik igen könnyedén a kecskeméti születésű budapesti újságíró könyve. Ferencz Béla Ervin, valamint Bíró János Antal ferences szerzetesek, illetve Tőkés István lelkipásztor, egykori püspökhelyettes ugyanis bőven részesültek a második világháború után felépülő szocialista, majd kommunista köztársaság „áldásaiból”, hitük melletti tanúságtételüket, kitartásukat, az állandó újrakezdésben tanúsított végtelennek tűnő erejüket súlyos börtönévekkel, szenvedésekkel, szolgálatuktól való eltiltással, állandó megfigyeléssel, zaklatásokkal „honorálta” a pártállam. Ennek ellenére – amint a könyv lapjait forgatva egyre nyilvánvalóbbá válik – még hajlott korukban is megtalálták az erőt és a hitet, hogy nemcsak magukért, de közösségükért is tegyenek, szolgálják azt, illetve Tőkés István egyben mindvégig biztos támasza legyen a hosszú éveken keresztül sok nélkülözést is elviselő népes családjának. Amint a szerző is megjegyzi, mindkét ferences atya méltóvá vált felszentelőjükhöz, Márton Áron egykori püspökhöz, kinek tanításait a legsötétebb időkben is megtartották. A kötetet olvasva elkerülhetetlen, hogy az említett időszak összes politikai áldozatának – meghurcoltaknak, börtönt jártaknak, nyomorultul elpusztultaknak, kitelepítetteknek – emlékét meg ne idézzük, amint az is nyilvánvalóvá válik, hogy a szakértők, lelkes laikusok minden erőfeszítése ellenére ezek az emelt fejjel túlélő, majd talpra álló emberek továbbra sem kapják meg a nekik jogosan kijáró tiszteletet. Sokuk úgy távozik közülünk, hogy nagyságukat, nem egyszer emberfelettinek tűnő megpróbáltatásaikat igen kevesen ismerik, főképp a fiatalok, kiknek a népi demokráciáknak csúfolt ízig-vérig diktatúrák ma igen keveset mondanak, vagy talán semmit. Az egykori üldözöttek, a tanúságtevők ugyanakkor az utolsók, kik még bőrükön érezték a huszadik század összes mocskát, ők még megélték, mit jelentett az, hogy emberként semmibe véve, pribékeknek kiszolgáltatva mily mélységekbe taszítható a lélek, a szellem – és mégis volt és van tovább. Példáikat ismerve talán sokkal hálásabban tudnánk viszonyulni a minket körülvevő világhoz, gondjaink, napi problémáink banalitása sokkal egyértelműbbé válna, és talán átértékelnénk sok mindent. A gond csupán az, hogy évről évre kevesebben lesznek azok, kik mesélhetnének, hiszen mind az áldozatok, mind a tanúk egyre csak fogynak.

Nagy D. István

Közzététel: 2017. május 21.

Budapesti Székely Kör