Az erdélyi kultúra ápolója és őrzője

Szász István Tas múzeum-otthonában jártunk Leányfalun
Frigyesy Ágnes képkollázsaival

A Budapesti Székely Kör honismereti kirándulást szervezett Leányfalura 2019. május 4-én, szombaton Szász István Tas erdélyi orvos-író lakás-múzeumába, akit Sütő András „tiszteletbeli szellemi főkonzulnak”nevezett.

Az erdélyi kultúra ápolója és őrzője

Szász István Tas erdélyi orvos, író, múzeum-alapító vezetésével végignéztük a rendkívül érdekes családi gyökerekre is épülő tárlatot, majd a múzeum-lakásban - kávé és sütemények mellett - kötetlen beszélgetésre került sor.

Szász István Tas szüleinek kolozsvári otthonában alakult meg a híres Hitel folyóirat. A neves író a kolozsvári 2. sz. Magyar Fiúközépiskolában érettségizett (1954). Felsőfokú tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kezdte, de 1959-ben, ötödéves korában 21 évesen politikai vádak alapján eltávolították az egyetemről.

Szász István Tas múzeum-otthonában jártunk Leányfalun

Mint ólombányász, majd ólomkeretes ablakkészítő segédmunkás dolgozott Borsabányán, Aranyosgyéresen és Kolozsváron, s csak 1962-ben szerezhette meg orvosi diplomáját. 1962-től körzeti orvos volt a Szilágyságban és a Maros mentén, a főorvosi vizsga letétele után a kolozsvári Pszichiátriai Klinika orvosa. Részt vett a kolozsvári Mentálhigiénés Központ megszervezésében, az intézmény létrejötte után azonban Kolozsborsára helyezték az idült elmebetegeket ellátó kórházba. Ekkor települt át Magyarországra, ahol Pápakovácsiban, majd nyugdíjazásáig Leányfalun volt körzeti orvos.

Az immár több mint 80 lapban és folyóiratban közölt mintegy 2000 írása mellett különösen fontos, hogy 2018-ban  megjelent  a kolozsvári Hitel folyóirat (1935-1944) teljes tíz évfolyamának általa - napjaink olvasatában - elmagyarázott teljes feldolgozása, egy  927 oldalas nagy kötetben.

Szász István Tas múzeum-otthonában jártunk Leányfalun

Különös fontosságot tulajdonít az 1962 óta minden adventre elküldött episztoláinak, melyeket az elektronika jóvoltából mintegy 600 címre juttat el a 250 postai cím mellett. Hat éve jelent meg e levelek legutóbbi gyűjteménye: Égi-földi várakozásaink címmel.

A Magyar Orvosi Kamara Hippokratész kuratóriumának még mindig aktív elnöke. 2019-től a Százak Tanácsának tagja. A Leányfalun - lakásában - működő, általa alapított Hitel Múzeum Galériában rendszeresen fogad csoportokat. A múzeum díjmentesen látogatható.

Szász István Tas múzeum-otthonában jártunk Leányfalun

„Apám református, anyám katolikus. Tavaszy Sándor püspök-helyettes megkeresztelt délelőtt, délután pedig eljött hozzánk Márton Áron akkori kolozsvári plébános és ő is megáldott, ezekkel a szavakkal: »Légy jó magyar ember!«”

A ma nyolcvanegyedik életévében járó alkotó a nagy erdélyi püspökhöz fűződő viszonyát így összegezte: „Márton Áront a Jóisten küldte hozzám azért, hogy végigkísérje az életemet.”

Szász István Tas múzeum-otthonában jártunk Leányfalun

Szász István Tas története és otthonában berendezett gazdag múzeuma térben Erdélybe, időben a huszadik századba, tematikában az irodalomba, szellemi-lelki értelemben pedig a felekezeteken átívelő hit és az egészséges nemzettudat magasságába vezet.

Közzététel: 2019. augusztus 24.

Budapesti Székely Kör