Képes beszámoló a BSZK elnökének erdélyi körútjáról

Akik Istent szeretik, minden javukra van!

Képes beszámoló a BSZK elnökének erdélyi körútjáról
Frigyesy Ágnes, Boér Károly, Jakab Emil és Molnár Ferenc felvételeivel
Érmihályfalván 2020. szeptember 8-án

Frigyesy Ágnes, a Budapesti Székely Kör elnökének idei első őszi erdélyi könyvbemutató körútja az Érmihályfalvi Református Egyházközség templomába vezetett, ahol Balázs Dénes János református tiszteletes köszöntötte a híveket, majd Balázsné Kiss Csilla tiszteletes asszony áhítata után került sor a szerző mindkét könyvének bemutatójára. (Az Úr csodásan működik, Íme az én szeretett fiam). A két könyv részleteinek felolvasásában részt vett Kovács Zoltán, egyházügyi főgondnok, volt polgármester és Karászi Éva pedagógus. Köszönet és hála a csodás találkozásért, a hívek érdeklődéséért. Soli Deo Gloria!

Képes beszámoló a BSZK elnökének erdélyi körútjáról

Farkaslakán, a római katolikus templomkertben 2020. szeptember 9-én

Tamási Áron szülőhelyén, a jeles erdélyi író sírja mellett tartották meg a szeptemberi körút második könyvbemutatóját a Nepomuki Szent János templom melletti kertben. Köszöntő beszédet mondott Kovács Lehel, a település polgármestere és Laczkó Vilmos plébános atya, majd Frigyesy Ágnes beszélt a két kötet születésének körülményeiről. A szerző elmondta: - Csodás érzés volt a szabadban Tamási Áron sírja közelében beszélni. Köszönöm a szíves fogadtatást mind Polgármester úrnak, mind plébános atyának, mind Boér Károly újságírónak, a Marosvásárhelyi Rádió és a Mária Rádió tudósítójának! Istennek legyen hála!

Farkaslaka – Képes beszámoló a BSZK elnökének erdélyi körútjáról

Szentegyházán, a Szent András templomban
szeptember 10-én

A két fős delegációt (a kötet szerzőjét és Molnár Ferenc, EP miniszteri tanácsadót, a BSZK támogatóját) szentegyházi érkezésükkor Koncsag László plébános atya fogadta a plébánián, majd közösen átsétáltak a Szent Andrásról elnevezett templomba, ahol László atya elmélkedése után a Haáz Sándor által vezetett Szentegyházi Gyermekfilharmónia kórusának tagjai énekeltek és olvastak fel részleteket az Íme az szeretett fiam című kötetből. A személyes élmények megosztását követően Haáz Sándor zenetanár és Lőrincz Árpád alpolgármester szólt a résztvevőkhöz! Hála és köszönet az áldott alkalomért!

Szentegyházán, a Szent András templomban

Szentegyházán, a Szent András templomban

Csíkszereda - Makovecz-templomban szeptember 11-én

Az idei első őszi könyvbemutató-sorozat utolsó állomásán Csíkszeredában, a Szent Kereszt (Makovecz) templomban Darvas-Kozma József esperes-plébános mutatott be szentmisét 2020. szeptember 11-én pénteken, majd ministráns fiatalok olvastak fel részleteket az Íme az én szeretett fiam című Frigyesy kötetből. Ezt követően a szerző szólt a könyv születésének körülményeiről.

Csíkszereda - Makovecz-templom

Kerekes László püspök, cserkészvezető Mária-napi szentmiséjén Csíksomlyón

Ferenc pápa 2020. május 26-án nevezte ki Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosát Tharros címzetes püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé. Püspökké szentelése augusztus 29-én történt a csíksomlyói kegytemplomban. Mária-napi ünnepi szentmiséjét szintén Csíksomlyón tartotta szeptember 12-én délelőtt. Nagy öröm és kegyelem volt személyesen részt venni az ünnepi szentmisén…

Kerekes László püspök, cserkészvezető Mária-napi szentmiséjén Csíksomlyón

Szárhegyen, Ervin atya sírjánál

A hazautazás előtti szombaton Frigyesy Ágnes és Molnár Ferenc elzarándokoltak P. Ferencz Ervin atya sírjához és örömmel tapasztalták, hogy sírján nyílnak a szeretet virágai… A kolostorral egybeépített templom kápolnájában egy gyönyörű Szent Erzsébet freskó vár arra, hogy renoválják, majd ezt követően régi pompájában fogadhassa az arra látogató zarándokokat!

Szárhegyen, Ervin atya sírjánál

Csíksomlyó - Naplemente

Csíksomlyó - Naplemente

Közzététel: 2020. szeptember 20.

Budapesti Székely Kör