Velünk élő Trianon

Frigyesy Ágnes felvételeivel ©

A Budapesti Székely Kör Velünk élő Trianon című estjén 2020. október 1-én megtekintettük Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendező Trianonról szóló filmjét, majd Brenner Dominik az ifjúság nevében szólt a résztvevőkhöz. (Beszédét lentebb közöljük.)

Az esten közreműködött Kegye János pánsípművész, a Magyar Kultúra lovagja és Kémenes Örs, székely fiatalember, aki az Íme az én szeretett fiam című könyvből olvasott fel néhány Böjte Csaba gondolatot. Schön György, a HÁLÓ kulturális központ munkáját mutatta be kisfilm kíséretében a résztvevőknek.

Koltay Gábor, az est díszvendége influenza miatt nem tudott megjelenni az esten. A Vele történő találkozást egy későbbi időpontban pótoljuk.

Velünk élő Trianon

Az államhatárok feletti összetartozásunkról
Brenner Dominik beszéde

Felvidék, Kárpátalja, Erdély (Partium, Bánság, Székelyföld), Délvidék, Őrvidék, Himnusz, Trikolór, Magyar, nemzet...

Trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján arra emlékezünk, amikor országunk bő 2/3-át elveszítettük. 64 vármegyéből még 20 sem maradt. A népek önrendelkezése jegyében több millió magyar testvérünk felett egyik pillanatról a másikra átemelték a határ. Családok szakadtak szét. Cél a magyarság megsemmisítése volt. De mi erősek voltunk, küzdöttünk, kitartottunk, és a mai mapig fent maradtunk. Azóta folyamatosan – sajnos a mai napig – valamilyen formában a magyar kisebbségeket, többféleképp próbálták, próbálják elnyomni. Csak az elnyomás intenzitása változik, maga az elnyomás nem! De hiába a próbálkozások…

A nemzeti összetartozás napja a 2010. évi VL. (45)-ös számú törvény szerint az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója június 4-e nemzeti emléknap Magyarországon a törvény elfogadásával az országgyűlés kinyilvánította a több állam fennhatósága alávetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Különleges. Ez Minket, magyarokat jelképez, az országunkat, gyökereinket egészen a lombokig, és a friss hajtásokig! Mi magyarok , határon innen és túl, éljünk bárhol a világon, a folyó, a patak, a csermely, az erek, ahogy szerteágaznak az országon, és azon túl, egy hatalmas családot, Nemzetünket, minket magyarokat és a kapcsolatunkat, az Összetartozásunkat mutatja! Tudjuk, hogy, amit jelképeznek, az a sok csoda, az a hatalmas erő, mind a Miénk, magyaroké! Ezen felül, amit belül okoz, azt a dobbanást, azt minden igazhitű magyar érzi bent! Könnyeket csal a szemünkbe. Ekkor dobbanhat minden magyar szív egyszerre, az összetartozás érzésével. És ez ma, itt van közöttünk 2020-ban is. Mind fizikai értelemben, mind lelki összetartozás jegyében, az összetartozás évében! Ez közösen mind a Miénk, minden magyar emberé!

Velünk élő Trianon

Ha rátekintünk, a múltunk, jelenünk és a jövőnk, a Hősök, a történelmünk, Szent István országa, Boldogasszony kincse, és ezer más dolog jut eszünkbe róla! Minden igazhitű magyar szívében elindul egy bizonyos érzelem, egy bizsergés. Könnyünk csordul! Minden egyes alkalommal átéljük, mekkora hatalmas ereje van! Minden magyar embernek, lelkéből sugárzik ki, érzi, hogy mit jelent számára az Összetartozás. Azt, hogy több mint 1000 éve fennállunk, itt voltunk, vagyunk, és leszünk!

És most megéltük azt is, hogy 2020 az elmúlt esztendők legfontosabb éve. Hiszen 2020 a Nemzeti Összetartozás éve. Ez a Mi évünk, a magyarok éve. Most dobbanhat össze mind a 15 millió magyar szív. Együtt, közösen kitartóan egy erős nemzetet formálhatunk és nevelhetünk tovább nemzedékeken át. Közösen küzdünk, segítünk, fogjuk egymás kezét, lélekben, egyetértésben, és így a Jó Isten segítségével egy csodálatosabb jövőt építhetünk.

Mind nagyon szeretjük Hazánkat és mindent megtennénk érte. Mint testvér a testvérrel karöltve, küzdjünk az eljövendő időszakban is, hogy ismét naggyá tegyük Magyarországot. Mert ez mind a miénk, a mi országunk, a mi nemzetünk, és ezekért érdemes küzdeni, és harcolni. Történjen bármi, élünk vagy meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk! Mert akárhova vetett a sors, mi magyarok összetartozunk. Ne feledjük, „NEMZET NÉLKÜL NINCS JÖVŐNK!” Hajrá Magyarország!

Közzététel: 2020. október 11.

Budapesti Székely Kör